» ΑΡΧΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ VALSIR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ VALSIR


Συστήματα Αποχέτευσης Valsir 
Η εταιρεία VALSIR έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή σωλήνων και εξαρτημάτων για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις συστημάτων κτιριακής αποχέτευσης και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της εταιρείας VALSIR κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1451 και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για συστήματα αποχετεύσεων χαμηλών και ψηλών θερμοκρασιών, σε συστήματα εξαερισμού δικτύων αποχετεύσεων και αποβλήτων και για συστήματα αποχέτευσης ομβρίων στο εσωτερικό των κτιρίων για βιομηχανική και οικιακή  χρήση,  σε νοσοκομεία και σε ξενοδοχεία.

Το σύστημα αποχέτευσης περιλαμβάνει τη πολυστρωματική σειρά των σωλήνων και εξαρτημάτων Valsir PP3 Push-Fit, τη πολυστρωματική και ηχομονωτική σειρά Valsir Triplus Push-Fit, και την πολυστρωματική και εξαιρετικά ηχομονωτική σειρά  με πατενταρισμένο ηχομονωτικό υλικό Valsir Silere Push-Fit.

Η εταιρεία μας διατηρεί σε απόθεμα σωλήνες και εξαρτήματα των σειρών VALSIR PP3 Push-Fit και VALSIR Triplus Push-Fit σε ονομαστικές διαμέτρους 40, 50, 75 και 110 mm. Σωλήνες και εξαρτήματα διαφορετικών διαμέτρων εκτός των προαναφερόμενων διαμέτρων καθώς και σωλήνες και εξαρτήματα της σειράς VALSIR Silere Push-Fit μπορούν να προμηθευτούν κατόπιν παραγγελίας.


Ποιότητα και περιβάλλον
Η εταιρεία VALSIR έχει δεσμευτεί για την κατασκευή ανακυκλώσιμων προϊόντων και την εφαρμογή βιώσιμων διαδικασιών, σύμφωνα με τις πιο προηγμένες αρχές του προγράμματος «Πράσινο Κτίριο» (πράσινο κτίριο και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμός του έργου). Σήμερα η εταιρεία διαθέτει βιώσιμες μονάδες παραγωγής, οι οποίες, χάρη στον προγραμματισμό και στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν ενεργειακά πιστοποιηθεί στην κατηγορία Α.

Η συνέπεια της πιο πάνω δέσμευσης της VALSIR φαίνεται από τις διεθνείς πιστοποιήσεις των προϊόντων της, οι οποίες υπερβαίνουν τις 160 συνολικά και από το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο UNI EN ISO 9001:2008.