» ΑΡΧΙΚΗ - ΠΡΟÏΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Reflex ExDirt M

Γενικά
Η ύπαρξη σωματιδίων και λάσπης στην εγκατάσταση μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης αυξάνοντας έτσι και τις απαιτήσεις συντήρησης και το κόστος λειτουργίας τους.
Τα διάφορα σωματίδια συμπεριλαμβανομένων των σιδηρομαγνητικών σωματιδίων, οι ακαθαρσίες και η λάσπη που συσσωρεύονται στην εγκατάσταση δεν επηρεάζουν μόνο την λειτουργία του κυκλώματος θέρμανσης/ψύξης, αλλά μειώνουν επιπρόσθετα τον βαθμό απόδοσης και την διάρκεια ζωής των εναλλακτών θερμότητας, των λεβητών, των κυκλοφορητών αλλά και των ψυκτών.
Για την αποτροπή του πιο πάνω προβλήματος και επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας προτείνεται η χρήση του διαχωριστή σωματιδίων και λάσπης με μαγνήτη ExDirt M της Reflex.
Τα προϊόν αυτό συμβάλλει στο σωστό διαχωρισμό και συλλογή σωματιδίων και ακαθαρσιών από την εγκατάσταση με ελάχιστο μέγεθος μέχρι και 5μm, επιτυγχάνοντας έτσι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας που αυξάνουν σημαντικά την απόδοση και την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

Λειτουργία
Ο διαχωρισμός των σωματιδίων και των ακαθαρσιών επιτυγχάνεται μέσω ειδικού διαμορφομένου πλέγματος, από ανοξείδωτο υλικό, εντός του θαλάμου του διαχωριστή, το οποίο παρουσιάζει (εξαιρετικά) χαμηλή πτώση πίεσης στην κατεύθυνση της ροής και ψηλή πτώση πίεσης στην εγκάρσια με τη ροή κατεύθυνση. Picture1.jpg
Το πιο πάνω μειώνει δραστικά την ποσότητα του στροβιλισμού και σε  συνδυασμό με τη μείωση της ταχύτητας του νερού ωθεί τα σωματίδια προς το κάτω μέρος του διαχωριστή, σε χώρο που δεν υπάρχει ροή. Η όλη λειτουργία του διαχωρισμού δεν προκαλεί σημαντική αντίσταση στην ροή του νερού.
Ο διαχωρισμός των σιδηρομαγνητικών σωματιδίων γίνεται μέσω ενός ένθετου μόνιμου μαγνήτη ο οποίος συγκρατεί τα σωματίδια εντός του θαλάμου του διαχωριστή. Ο μαγνήτης μπορεί να αφαιρεθεί απομακρύνοντας έτσι τις επικαθίσεις οι οποίες συγκεντρώνονται προς το κάτω μέρος του διαχωριστή.
Η απομάκρυνση των σωματιδίων γίνεται γρήγορα μέσω βάνας εκκένωσης στο κάτω μέρος του διαχωριστή. Το άνοιγμα της βάνας να προκαλεί δυνατή ροή, η οποία αδειάζει γρήγορα και ολοκληρωτικά τον χώρο συγκέντρωσης των σωματιδίων.

Χαρακτηριστικά Exdirt M
 • απομακρύνουν μέσω στροβιλισμού τα σωματίδια και την λάσπη που κυκλοφορούν ελεύθερα στο κύκλωμα
 • απορροφούν και διαχωρίζουν τα σιδηρομαγνητικά σωματίδια 
 • αυτόματη, συνεχής λειτουργία
 • προκαλεί ελάχιστη πτώση πίεσης, χωρίς διακυμάνσεις
 • εύκολη και γρήγορη συντήρηση 
 • μόνιμα ελεύθερο άνοιγμα για την διέλευση του νερού
 • δεν απαιτείται αποφρακτική βαλβίδα ούτε by pass
 • δυνατότητα καθαρισμού της λάσπης κατά την διάρκεια λειτουργίας
 • διασφαλίζει την μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών παραγωγής θερμότητας, των θερμοστατiκών βαλβίδων κλπ.
 • μειώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον κίνδυνο βλαβών και φθορών
 • για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης/ψύξης με χρήση νερού και νερού/γλυκόλης με μέγιστη συγκέντρωση 50%
Διαθεσιμότητα
Οι διαχωριστές σωματιδίων και λάσπης με μαγνήτη Exdirt Μ διατίθονται σε μπρούντζινα μοντέλα απόδοσης από 1,25m3/hr-12,5m3/hr, 10 bar, 110oC, για οριζόντια διάταξη (διατομές DN20-DN50) και για κάθετη διάταξη (διατομές DN20-DN25). Για μεγαλύτερες διατομές DN50-DN600 διατίθονται σε χαλύβδινα μοντέλλα με κολλητή ή φλαντζωτή σύνδεση με απoδόσεις από 12,5m3/hr-1530m3/hr, 10 bar, 110oC.

Σχετικό video


Προηγούμενο: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΕΡΩΣΗΣ-REFLEX SERVITEC MINI
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies and Terms and Conditions. That's Fine